Відповідно до федерального законодавства про громадянські права та правил і політики Міністерства сільського господарства США (USDA), цій установі заборонено дискримінувати за ознаками раси, кольору шкіри, національного походження, статі (включаючи гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію), інвалідності, віку, а також репресій чи відплати за попередню діяльність у сфері захисту громадянських прав.

Інформація про програму може надаватися іншими мовами, окрім англійської. Особи з обмеженими можливостями, які потребують альтернативних засобів комунікації для отримання інформації про програму (наприклад, шрифт Брайля, великий шрифт, аудіозапис, американська мова жестів), повинні зв'язатися з відповідним державним або місцевим органом, який адмініструє програму, або з Центром TARGET Міністерства сільського господарства США за телефоном (202) 720-2600 (голосовий зв'язок і сурдопереклад), або зв'язатися з Міністерством сільського господарства США через Федеральну ретрансляційну службу за телефоном (800) 877-8339.

Щоб подати скаргу на дискримінацію за програмою, скаржник повинен заповнити форму AD-3027, Форму скарги на дискримінацію за програмою USDA, яку можна отримати в Інтернеті за адресою: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, в будь-якому офісі USDA, зателефонувавши за номером (866) 632-9992, або написавши листа на адресу USDA. Лист повинен містити ім'я, адресу, номер телефону скаржника, а також письмовий опис передбачуваної дискримінаційної дії з достатньою деталізацією для інформування Помічника Секретаря з питань громадянських прав (ASCR) про характер і дату передбачуваного порушення громадянських прав. Заповнену форму AD-3027 або лист необхідно надіслати до USDA до:

 1. пошту:
  Міністерство сільського господарства США
  Офіс помічника міністра з питань громадянських прав
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410; або
 2. факс:
  (833) 256-1665 або (202) 690-7442; або
 3. електронною поштою:
  [email protected]

07/25/2022


Заява про недискримінацію Міністерства сільського господарства США - SNAP

Відповідно до федерального законодавства про громадянські права та правил і політики Міністерства сільського господарства США (USDA), цій установі заборонено дискримінувати за ознаками раси, кольору шкіри, національного походження, статі (включаючи гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію), інвалідності, віку, а також репресій чи відплати за попередню діяльність у сфері захисту громадянських прав.

Інформація про програму може надаватися іншими мовами, окрім англійської. Особи з обмеженими можливостями, які потребують альтернативних засобів комунікації для отримання інформації про програму (наприклад, шрифт Брайля, великий шрифт, аудіозапис, американська мова жестів), повинні зв'язатися з відповідним державним або місцевим органом, який адмініструє програму, або з Центром TARGET Міністерства сільського господарства США за телефоном (202) 720-2600 (голосовий зв'язок і сурдопереклад), або зв'язатися з Міністерством сільського господарства США через Федеральну ретрансляційну службу за телефоном (800) 877-8339.

Щоб подати скаргу на дискримінацію за програмою, скаржник повинен заповнити форму AD-3027, Форму скарги на дискримінацію за програмою USDA, яку можна отримати в Інтернеті за адресою: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, в будь-якому офісі USDA, зателефонувавши за номером (866) 632-9992, або написавши листа на адресу USDA. Лист повинен містити ім'я, адресу, номер телефону скаржника, а також письмовий опис передбачуваної дискримінаційної дії з достатньою деталізацією для інформування Помічника Секретаря з питань громадянських прав (ASCR) про характер і дату передбачуваного порушення громадянських прав. Заповнену форму AD-3027 або лист необхідно надіслати до USDA до:

 1. пошту:
  Міністерство сільського господарства США
  Офіс помічника міністра з питань громадянських прав
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410; або
 2. факс:
  (833) 256-1665 або (202) 690-7442; або
 3. електронною поштою:
  [email protected]

07/25/2022

Повернутись до початку