از طریق تاسیسات تازه گسترش یافته 130،000 فوت مربع، ما انعطاف پذیری را برای رسیدگی به این غذاهای تازه و یخ زده افزایش داده ایم.

علاوه بر این، ما هیجان زده هستیم که فضای افزایش یافته برای مشارکت داوطلبان در پروژه های معنی دار و جامعه در فعالیت های تعامل منحصر به فرد مانند تظاهرات اشپزی. ما همچنین خوشحالیم که افتتاح انبار خود را در محل، بازار، با همکاری عقاب غول پیکر اعلام کنیم. این شش روز در هفته به همسایگان ما خدمت خواهد کرد و سنگ بنای تاسیسات گسترش یافته ما خواهد شد.


رسیدن به داوطلب با ما، برای پیدا کردن چگونه ما می توانیم شما را با غذا کمک کند و یا به سادگی رها کردن برای یک تور.